İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Teknoloji Nedir? 

Teknoloji kavramı hayatımıza ilk girdiği zaman sanatın bir uygulaması olarak girmiş olsa da sanayi devrimiyle birlikte değişen dünya düzeni neticesinde teknoloji daha uygulamalı bir kavram olarak artık karşımıza çıkmaktadır. 

Teknoloji günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz ancak tam olarak ne anlama geldiğini tanımlayamadığımız bir kavramdır. Temel anlamıyla teknoloji kavramı, bilimsel bilgi, beceri ve süreçleri kendisine yöntem kabul ederek, insanların hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapılan tüm geliştirmelerin süreçlerine teknoloji denmektedir. Teknoloji, bilginin soyut halini, bizim isteklerimize yönelik olarak somut geliştirmelere çevirmeye yarayan süreçlerin tümüne verilen isimdir. Bu tanımlamalardan da anlayabileceğimiz gibi teknoloji, bir uygulama bilimi olarak insanların ihtiyaçlarına hizmet ederek işlerimizin kolaylaşmasını sağlayan oldukça önemli bir kavramdır. 

Teknolojik Gelişmeler Nelerdir?

Teknolojik gelişmelerden bahsettiğimiz zaman yalnızca makineleri düşünmemek gerekir. Teknolojinin hayatımıza girişi 17. Yüzyıla kadar dayanmaktadır ve sanat temelli bir uygulama bilimi olarak dahi kabul görmüş bir kavramdır. Bu nedenle teknolojik gelişmelerden bir kavram olarak bahsettiğimiz zaman insan hayatının ilk zamanlarında basit aletlerin yapılmasını dahi bu kavram dâhilinde düşünmek gerekmektedir. İlk basit aletlerin yapımıyla birlikte dönemsel değişimlerle gelişimini sürdüren ve her geçen gün daha çok şeyi kapsayan bu kavramın günümüzdeki sınırları oldukça geniştir. 

Teknolojik gelişmeler artık günümüzde uygarlıklar için daha da önem arz eden konulardan biri olmuştur. Gelişmeler konusunda birbirleri ile yarışan ülkeler varken bu gelişmişlik düzeyi ile insanlar birbirleri arasında yarış halindedir diyebiliriz. 20. Yüzyıl şartlarının teknoloji kavramına gelene kadar insan hayatını kökünden değiştiren çok önemli teknolojik gelişmelerden bahsetmek gerekir. 

Teknolojik Gelişmelere Örnek Nelerdir?

İnsanların yaşamları boyunca teknolojinin hayata pek çok katkısı olmuştur. Ancak bazı gelişmeler beraberinde daha büyük değişimleri getirdiği için daha büyük önem taşımaktadır. Bunlara örnek olarak bilgisayarlar verilebilir. İlk olarak insanların daha hızlı hesaplamalar yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilen temel bir hesap makinesi durumundayken çeşitli bilimsel gelişmeler neticesinde günümüzdeki bilgisayar kavramına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Yine bilgisayar kadar önemli olan bir diğer gelişme iletişim çağını başlatan radyo ve beraberinde geliştirilen televizyonlardır. İletişim, başkaları ile irtibat halinde bulunmak ve bu sınırsız fikirleri takip eden gelişmeler insan hayatını büyük ölçüde değiştiren adımlardan biridir. 

Elbette teknolojik gelişmeler yalnızca elektronik ve iletişim alanıyla sınırlı kalmamıştır. Tıp ve sağlık alanında da ciddi anlamda gelişmelerin yaşandığı ve insan hayatının çok daha uzun olmasının sağlandığını söyleyebiliriz. İlaçların geliştirilmesi ve tedavi yöntemlerinin genişlemesi sayesinde sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte insanlar hastalıkları daha kolay atlatabilmiştir. Farklı alanlarda gerçekleşen bu teknolojik gelişmeler neticesinde pek çok farklı yapı ve bağımlı ya da bağımsız bambaşka teknolojik gelişmelerinde hayatımıza dâhil olduğunu söyleyebiliriz. 

Yorumlar kapatıldı.